Kulturportal Revinge

 

Telestationen

På 1920-talet var den första telefonstationen inrymd i stationshuset som byggdes 1904-1905 då järnvägen kom till Revingeby. Det var stationsinspektor Ekstrands fru som skötte arbetet på telestationen då.  På 1930-talet flyttades den till ett av husen på Krankesjövägen, där Hilma Waldemarsson, dotter till källarmästare Ahlberg som drev hotellet, bodde på ovanvåningen. På bottenvåningen fanns telefonstationen samt 1 rum och kök för stationsföreståndare Samuelsson med fru. Båda arbetade på telefonstationen och kopplade samtalen inom byn. Här fanns också telefonhytter dit man kunde gå och ringa, det kostade 20 öre. Då telefonin automatiserades i mitten av 1950-talet byggdes en liten telestation nedanför smedjan. Vid denna tid drabbade en sträng vinter också byn, vilket medförde att ledningarna blev kraftigt nedisade så att de föll till marken och drog stolparna med sig.