Kulturportal Revinge

 

Skolor i Revinge

Redan 1831 började man enligt sockenstämmoprotokollet den 14 augusti, diskutera skolbygge i Revinge. Det dröjde emellertid till nästa år innan man påbörjade ett gemensamt skole- och fattighus. Tidigare bedrevs undervisningen hemma hos läraren Ola Pehrsson. Huset drabbades snart av svår fukt och var olämpligt som skola. 1849 tilläts Revinge församling enligt kungligt beslut att räntefritt få låna 600 kronor ur kyrkokassan till understöd för ny skolhusbyggnad och 1851 stod den nya skolan färdig, i hörnet på samma tomt som den nuvarande skolan.
1892 blev denna skola för trång och ansågs bristfällig och man började återigen planera för en ny byggnad på samma tomt, den s k klockarelyckan. Den stod färdig för inflyttning 1898 och innehöll två skolsalar, sammanträdesrum för såväl den kyrkliga som för den borgerliga kommunen samt lärarbostäder. Läraren bodde kvar på skolan till 1954. Sedan dess har skolan byggts om många gånger för att anpassas till nya krav, senast 2008 då en avdelning för förskolebarn inrättades i östra flygeln eftersom förskolan Reveljen blivit för trång.

DSC 0173 resize

Foto: Östen Tordenmalm 2012