Kulturportal Revinge

 

Det historiska fotbadet

axelnDå lägret på Revingehed etablerades i slutet av 1800-talet- och början på 1900-talet grupperades byggnaderna symmetriskt på ett sätt som skapade ett tydligt språk - eller en axel – från gamla vakten till klockbaracken.

På vykort och fotografier från 1900-talets början kan man se nyplanterade träd längs axelnoch gräskvarter med grusgångar mellan. På båda sidorna om axeln fanns öppna mathallar och marketenterier. Framför klockbaracken fanns ett runt fotbad, där soldaterna kunde tvätta sina trötta fötter efter övning och exercis.

 

fotbad_daPå 1940-talet ersattes mathallarna och marketenterier av militärtresturangen och soldathemmet, vilket gjorde att axeln förminskades något. Senare byggdes uteplatser som ramades in av buskar i axeln. Buskarna medförde att siktlinjen mellan gamla vakten och klockbaracken bröts. Någon gång efter 1940 upphörde fotbadet att användas och av okänd anledning fylldes över med jord. Därefter föll det i glömska.

Sedan 2006 har FORTV successivt arbetat med att återställa axeln som en viktig kommunikations och siktaxeln inom kasernområdet. Genom att förenkla och strukturera gånger, kanter, ytor och planteringar har åter en tydlig axel med siktlinjer mellan gamla vakten och klockbaracken skapats. Nyplanterade träd hjälper till att förstärka axeln. Det senaste steget i detta arbete är återställandet av gamla fotbadet framför klockbaracken. Fotbadet hittades förvånansvärt intakt under marken och har kunnat rastaureras till sitt ursprungliga utseende.

fotbad_idagSom en symbolisk gåva i samband med Södra Skånska Regementets 200 jubileum 2011 överlämnade FORTV det återställda fotbadet till regementschefen 17 juni 2011.

P7 - Invigning museet