Kulturportal Revinge

 

Krigsfångar på Revingehed

Krigsfångar på Revingehed

Sedan 1 :a världskriget upphört minskade belastningen på Revingehed — det blev på nytt ett läger för särskilda övningar och för regementsmöten.

krigsfangarUnder januari 1919 blev det emellertid på nytt fullbelagt. Sammanlagt omkring 1 200 fransman och italienare — förutvarande krigsfångar i Tyskland — förlades under en knapp fjortondagarsperiod till Revingehed. Förläggningen ordnades i de fem barackerna utefter lägergatan och de nu fria krigsfångarna upplevde Revingehed som något av en lyxförläggning. Egna sängar med rena lakan och filtar. Major Bengt Rundqvist har i ett nummer av "Södra Skåningarna" berättat om detta ovanliga Revingebesök och ett avsnitt återges här.

"På kvällen fick de båda kontingenterna tillfälle bekanta sig med varandra. Senare gav musikkåren en konsert i gymnastiksalen och den inleddes med Marseljäsen inför blottade huvuden. En av fransmannen utbringade ett leve for Frankrike, vilket mottes med stormande entusiasm och sa följde "Vive la Suede". Efter detta fortsatte konserten med "ett mera konstnärligt program". Kvällen slutade med dans. Ortens flickor — eller "tärnor" som tidningarna kallade dem — hade kommit dit och någon risk för "panelhönor" fanns inte. De fick säkerligen sitt lystmäte på dans.

Varje kväll, som senare följde, blev det underhållning av något slag. Det var studentsång under "fader Bergs" ledning, det var cabaret och film och det var dans. Traktens tärnor blev uppvaktade som aldrig förr och många vänskapsband knöts. Många av lantbrukarna i omgivningen bjöd på kalas i sina hem och samförståndet klarades lätt med ögonspråk och med gester. — Röda Korsets vådjan om "kärleksgåvor" i form av böcker, cigarretter, pengar o d klingade inte ohörd utan mängder av tobak, sötsaker, småbröd m m kom på olika vägar ut till lägret och mycket ofta i samband med personliga besök.

Lördagen den 18. januari kom så uppbrottet och uppehållet i Sverige och på Revingehed blev följaktligen 12, resp 10 dagar for de båda kontingenterna. I två extratåg skedde transporten till Malmö, varifrån Sveabolagets ångare "Rhea" och "Hyperion" under konvoj av den franska torpedjagaren "Enseigne Roux" skulle svara for överfarten till Köpenhamn. I den danska huvudstaden skulle soldaterna direkt gå ombord på ett franskt fartyg för omedelbar transport till den franska hamnstaden Rouen".

Bild: Fd krigsfångar framför underofficersmässen

Texten hämtad från "Södra Skåningarna 100 år på Revingehed", en minnesskrift utgiven 1988 av Södra Skåningarnas kamratförening.

P7 - Invigning museet