Kulturportal Revinge

 

Revinge 9:1 Sjötorp

Från "Svenska gods och gårdar" 1944
Manbyggn. uppf. 1867, senare renov. Kostall, loge o. svinhus uppf. 1932, häststall o. magasin 1940.
Gården till släkten 1917 genom köp av nuv. äg. På densamma bedrives varmblods- o. ardenneravel.
Äg.: Hans Persson f. 12/7 1878. Son till Per Andersson o. h. h. Elna. Gift 18/4 08 med Betty f. Nilsson. Barn: Malte, Dagny.
Äg.: F. d. styr.-led. i ett flertal lokala o. ekonomiska fören. Genomgick Dala lantbruksskola 1904-05.
Revinge 9 Sjötorp resize