Kulturportal Revinge

 

Revinge 8 Andersborg

Från "Svenska gods och gårdar" 1944 Från "Skånes bebyggelse" 1963
Revinge 8 resize Revinge 8 2 resize
Manbyggn. uppf. 1852, restaur. Hönshus uppf. 1888, loge 1907, stall o. svinhus omb. 1924.
Gården till släkten på 1800-talet genom köp av son Anders Nilsson, 1882 av dennes son Nils Andersson o. 1935 av den sistnämndes son, nuv. äg. På ägorna ha gjorts stenåldersfynd. Nuv. äg. Bedriver varmblods- o. ardenneravel.
Äg.: Anders Nilsson f. 4/5 1888. Son till Nils Andersson o. h. h. Kersti f. Larsson.
Äg.:. Genomgick Hvilans folkhögskola 1907-08 o. Hvilans lantmannaskola 1911-12.
Areal:   82   ha,   varav   50   ha   åker,   22   ha   bete, 10   ha   skog,   ler-   och   mylla   o.   sandmylla.   Djur:11 hästar, 45 svin, 21 kor, 60 höns, 40 ungdjur, 5 suggor. Tax.-v. 210.000. Gården i släktens ägo sedan 1830-talet, nuv. ägaren övertog gården 1947 efter morbrodern Anders Nilsson, 5:te kända generationen som brukar jorden. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1852, mod. 1950, tegel under tegeltak. Ladugård från 1920-26, tegel under eternittak. Traktordrift.
Ägare: Hem.-äg. Gotthard Jonsson, f. 7/11 1917 i Revinge, son till August Jonsson och h. h. Hanna f. Nilsson, gift med Ingrid f. Håkansson, f. 14/1 1920 i Gudmundtorp, dotter till Håkan Nilsson och h. h. Klara f. Larsson. Barn: Anders f. 12/8 1949, Anne f. 12/1 1955, Håkan f. 31/1 1956.