Kulturportal Revinge

 

Revinge 7:5 Björka

Från "Svenska gods och gårdar" 1944:

Manbyggn. uppf. 1887. Stall, loge o. hönshus uppf. 1894, ny loge 1910.
Nuv. äg. övertog gården 1942 efter sin fader, vilken innehaft den sedan 1893. Han hade efterträtt sin fader, som innehaft gården sedan 1880-talet. På egend. bedrives ardenneravel.
Äg.: Johan B. Nilsson f. 30/12 07. Son till Nils Persson o. h. h. Elna f. Hansson.
Äg.: Led. av komm.-nämnd. Ordf. i Revinge-Silvåkra brandförb.-styr. o. B. F:s lokalavd. Genomgick Hermods folklhögskolekurs 1927 o. Svalövs lantmannaskola 1930-31.

Från "Skånes bebyggelse" 1963:

Areal: 30 ha, varav 20 ha åker, 10 ha äng, lerblandad sandmylla. Djur: 10 svin, 6 kor, 100 höns, 4-5 ungdjur, 3 suggor. Tax.-v. 37.000. Gården till släkten 1949 då nuv. ägaren övertog den efter Johan B. Nilsson. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1800-talet, tegel under halmtak, 4 rum, hall, 2 förstugor, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1956, tegel under eternittak. Traktordrift.
Ägare: Hem.-äg. Johan Kristensson, f. 27/11 1890 i Nevitshög, son till Krister Hansson och h. h. Hanna, gift med Anna f. Karlsson f. 3/3 1901 i Genarp, dotter till Karl Andersson och h. h. Karolina f. Jonsson. Barn: Lennart f. 1924.

Revinge 7 Björka resize

Foto: "Svenska gods och gårdar" 1944

E75-38-45 resize

Foto: Riksantivarieämbetet ca 1965

E75-34-4 resize

Foto: Riksantivarieämbetet ca 1965

E75-38-47 resize

Foto: Riksantivarieämbetet ca 1965