Kulturportal Revinge

 

Revinge 5:4 Svarta Hål

Från "Svenska gods och gårdar" 1944:

Manbyggn. av äldre datum, renov. Stall, loge, svin- o. hönshus uppf. på 1860-talet.
Gården är troligen en avstyckning från Hjularöds gods o. har gått i släkten i 7 generationer från far till son. Dess förste kände äg., Jöns Hansson, efterträddes 1840 av sonen, som i sin tur 1872 följdes av sin son. Dennes svärson, nuv. äg., tillträdde 1922. Gården drives i sambruk med Revinge 23 (se denna gård).
Äg.: Nils E. Månsson.

Från "Skånes bebyggelse" 1963:

Areal: 45 ha, varav 32 ha åker, 13 ha äng, ler- och svartmylla. Tax.-v. 139.300. Gården i släktens ägo sedan 1700-talet och arrenderas nu av svärsonen. 8:de generationen som brukar jorden. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1800-talet, mod. 1945, tegel under eternittak, 4 rum, hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, centralvärme, wc. Ladugård från 1948-1949, tegel under eternittak. Traktordrift.
Ägare: Nils Månsson.
Arrendator: Hem.-äg. Manfred Jonsson.

Revinge 5 0 resize

 DSC0004 resize

Foto: Östen Tordenmalm 2012

E75-41-29 resize

Foto: Riksantivarieämbetet ca 1965

E75-41-39 resize

Foto: Riksantivarieämbetet ca 1965