Kulturportal Revinge

 

Revinge 5:3 Svarta Hål

Från "Svenska gods och gårdar" 1944:

Manbyggn. uppf. 1883, senare renov. Ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, loge 1916.
Gården till släkten på 1860-talet genom köp av nuv. äg:s farfar Hans Åkesson. På 1880-talet övertogs den av nuv. äg:s fader o. 1910 av sonen. Denne bedriver varmblods- o. ardenneravel. Äg.: Hans Axel Andersson f. 26/2 1885. Son till Anders Hansson o. h. h. Hanna f. Jönsson. Gift 17/6 11 med Gerda f. Persson. Barn: Börje, Ingrid.
Äg.: Nämndeman. Huvudman i Lunds Sparbank, ordf. i Hunneberga mejerifören. Genomgick Hvilans folkhög- o. lantmannaskola 1903-04 o. 1904-05

Från "Skånes bebyggelse" 1963

Areal: 38,5 ha, varav 30,5 ha åker, 8 ha äng, lerblandad sandmylla. Djur: 28 svin, 13 kor, 20 höns, 23 ungdjur, 5 suggor. Tax.-v. 149.000. Gården arrenderas av släkten sedan 1959 då nuv. arrendator övertog gården efter Börje Axelsson. Mangårdsbyggnad 1 vån. mod. 1961, tegel under tegeltak, 7 rum, hall, 2 förstugor, kök, källare under, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, centralvarme, wc. Ladugård, tegel under tegel- och eternittak. Traktordrift.
Ägare: Axel Anderssons sterbhus.
Arrendator: Nils Andersson, f. 27/4 1925 i Örtofta, son till Nils Andersson och h. h. Anna f. Hall, gift med Maj-Britt f. Nilsson, f. 28/3 1934 i Harlösa, dotter till Nils Olsson och h. h. Annie f. Isaksson. Barn: Ronny f. 1958, Ricard f. 1961.

E75-40-42 resize

Foto: Riksantikvarieämbetet ca 1965

E75-40-45 resize

Foto: Riksantikvarieämbetet ca 1965

E75-41-2 resize

Foto: Riksantikvarieämbetet ca 1965

FSC0007 resize

Foto: Östen Tordenmalm 2012