Kulturportal Revinge

 

Revinge 4-6 Bostället

 

revinge053 resize

Från "Svenska gods och gårdar" 1944:

Manbyggn. uppf. 1943. Stall, loge, svin- o. höns-hus uppf. 1904, stall renov. 1927.
Nuv. arr. övertog arrendet 1943 efter sin fader, vilken arrend. gården sedan 1908.
Äg.: Kungl. Domänstyrelsen.
Arr.: Malte Persson f  3/4 10. Son till Hans Persson o. h. h. Betty f. Nilsson.
Arr.: genomgick Hvilans folkhög- o. lantmannaskola 1927-30-34.

Från "Skånes bebyggelse" 1963:

Areal: 100 ha, varav 50 ha åker, 50 ha bete, sand- och lerblandad mylla. Djur: 9 hästar, 75 svin, 16 kor, 54 ungdjur, 5 suggor. Gården arrenderas av släkten sedan 1908 och övertogs av nuv. arrendator efter fadern. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1944, tegel under tegeltak, 6 rum, hall, 2 förstugor, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, centralvärme, wc. Ladugård från 1900, tegel och trä under eternittak. Traktordrift. Jorden har brukats av 2 generationer.
Ägare: Kungl. Domänstyrelsen.
Arrendator: Malte Persson f. 3/4 1910 i Revinge, son till Hans Persson och h. h. Betty f. Nilsson, gift med Birgitta f. Jonsson f. 15/4 1915 i Arrie, dotter till Anders Jonsson och h. h. Anna f. Mejsnu. Barn: Nils Arvid f. 20/1 1947.

Revinge Bostället resize E75-49-12 resize

E75-49-13 resize

Foto: Riksantivarieämbetet ca 1965

 DSC0091 resize

Foto: Östen Tordenmalm 2012