Kulturportal Revinge

 

Revinge 23:25

Från "Svenska gods och gårdar" 1944

Revinge 23 25 resize

Manbyggn. uppf. 1901. Stall o. loge uppf. 1899.
Gården till släkten 1925 genom köp av nuv. äg.
Äg.: August Olsson f. 13/6 1893. Son till Ola Nilsson o. h. h. Hanna f. Larsson Gift 19/12 14 med Alma f. Lundvall. Barn: Sune, Maj-Britt.

Från "Skånsk bebyggelse" 1963

Areal: 7,5 ha åker, sandmylla. Djur: 6 kor, 2 ungdjur, 4 suggor. Tax.-v. 17.500. Gården i släktens ägo sedan 1925, nuv. ägaren övertog gården 1954 efter svärfadern. 2:dra generationen som brukar jorden. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1901, mod. 1950-talet, tegel under eternittak, 4 rum, hall, 2 förstugor, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp, oljevärme. Ladugård från 1947-57, tegel under eternittak. Traktordrift.
Ägare: Hem.-äg. Göte Olofsson f. 1/9 1924 i Hammarlunda, son till Emil Olofsson och h. h. Agda f. Persson, gift med Maj-Britt f. Johnsson, f. 20/9 1928 i Malmö, dotter till August Olsson och h. h. Alma f. Lundvall. Barn: Monica f. 1948, Klas-Åke f. 1949, Inger f. 1954, Eva f. 1956.

23 25 resize

Foto: Östen Tordenmalm 2012

E75-49-40 resize

Bild från Riksantikarieämbetets arkiv