Kulturportal Revinge

 

Revinge 2:3 Mannes

Från "Svenska gods och gårdar" 1944 Från "Skånes bebyggelse" 1963
Manbyggn. av äldre datum, renov. Stall, loge, svin- o. hönshus uppf. 1853.
Gården till släkten 1907 genom köp av nuv. äg:s fader. Sonen tillträdde 1917. På gården bedrives varmblods- o. ardenneravel.
Äg.: Nils E. Månsson f. 23/12 1885. Son till Måns Andersson o. h. h. Anna f. Larsson. Gift 18 med Ida f. Jönsson. Barn: Agda, Anna.
Äg.: Styr.-led. i flera lokala o. ekonomiska fören. Genomgick Hvilans folkhögskola 1906-07
Areal: 46 ha, varav 35 ha åker, 11 ha äng, ler-och svartmylla. Djur: 6 hästar, 40 svin, 24 kor, 40 höns, 50 ungdjur, 6 suggor. Tax.-v. 163.500. Gården i släktens ägo sedan 1800-talet, nuv. ägaren övertog gården 1945 efter svärfadern. 3:de kända generationen som brukar jorden. Mangårdsbyggnad 1 vån. ombyggd 1942, mod. 1947, tegel under eternittak, 6 rum, hall, 2 förstugor, kök, källare under, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, centralvarme, wc. Ladugård från 1950, tegel under eternittak. Traktordrift.
Ägare: Hem.-äg. Manfred Jonsson f. 5/5 1915 i Harlösa, son till Lars Jonsson och h. h. Mimmi f. Larsson, gift med Agda f. Månsson f. 20/9 1919 i Revinge, dotter till Nils Månsson och h. h. Ida f. Jonsson. Barn: Christina f. 1947, Göran f. 1949.
Revinge 2 resize Revinge 2 3 resize

Mannes 1 resize

Foto: Östen Tordenmalm