Kulturportal Revinge

 

Revinge 2:2 Klinta

Revinge 2 1 Klinta resize

Foto: "Svenska gods och gårdar" 1944

Från "Svenska gods och gårdar" 1944:

Manbyggn. uppf. 1826. Ekonomibyggn. av yngre datum. Stall, loge o. svinhus omb. 1936.
Nuv. äg:s farfars far Nils Jönsson övertog gården i början av 1800-talet o. flyttade den från byn till nuv. plats. År 1845 efterträddes han av sonen Lars Nilsson, som brukade egend. till 1885, då svärsonen Lars Hansson, gift med Hanna, övertog den. Nuv. äg. tillträdde 1919 efter sin fader som innehaft gården sedan 1887. Han bedriver avel med djur av ardenner- o. varmblodsras.
Äg.: Lars Hansson f. 21/4 1884. Son till Hans Larsson o. h. h. Hanna f. Larsson. Gift 18/7 19 med Hulda f. Olsson. Barn: Irma, Margit, Ove.

Från "Skånes bebyggelse" 1963:

Areal: 50 ha, varav 27,5 ha åker, 22,5 ha bete, svart- och sandblandad mylla. Djur: 25 ungdjur. Tax.-v. 89.800. Gården till släkten 1961 då nuv. ägare övertog den efter Lars Hanssons sterbhus. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1800-talet, tegel under eternittak, 4 rum, hall, 2 förstugor, kök, källare under, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1934, tegel under eternittak. Loge från 1934. Traktordrift.
Ägare: Hem.-äg. Thorsten Henriksson f. 11/3 1925 i Ekeby, son till Johan Henriksson och h. h. Ida f. Frick, gift med Inga f. Nilsson, f. 18/9 1925 i Revinge, dotter till Johan Nilsson och h. h. Edit f. Lindahl. Barn: Annika f. 1958, Sven-Gunnar f. 1961.