Kulturportal Revinge

 

Revinge 16:1 Prästlönestället

Från "Svenska gods och gårdar 1944"

Från "Skånes bebyggelse 1963"

 

Revinge 16 Prästlönestället resize resize

Prästlönebostället resize

Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet, senare renov. Ekonomibyggn. uppf. 1898, hönshus 1941.
Gården till släkten 1939 genom nuv. arr., som dessutom arrend. 13 har åker o. 5 har äng av Revinge 7.
Äg.: Kyrkorådet i Revinge o. Silvåkra.
Arr.: Johan Nilsson f. 26/11 1899. Son till Magnus Nilsson o. h. h. Ingrid f. Lilja. Gift 12/4 25 med Edit f. Lindahl. Barn: Inga-Berta.
Arr.: Genomgick Ö. Grevie folkhögskola 1921-22.

Areal: 20 ha, varav 16,5 ha aker, 3,5 ha bete, sandblandad mylla. Djur: 30 svin, 14 kor, 80 höns, 10 suggor. Gården arrenderas av släkten sedan 1939 och övertogs av nuv. arrendator efter svärfadern. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1950, tegel under tegeltak, 4 rum, hall, 2 förstugor, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad centralvärme, wc. Ladugård från 1930, mod. 1950-talet, tegel och trä under eternittak. Traktordrift. Jorden har brukats av 2 generationer.
Ägare: Revinge-Silvåkra pastorat.
Arrendator: Torsten Henriksson f. 11/3 1925 i Ekeby, son till Johan Henriksson och h. h. Ida f. Nilsson, gift med Inga f. Nilsson, f. 18/9 1925 i Revinge, dotter till Johan Nilsson och h. h. Edith f. Lindalh. Barn: Annika f. 1958, Sven-Gunnar f. 1961.