Kulturportal Revinge

 

Revinge 14:1 Nygård

Från "Svenska gods och gårdar" 1944:

Manbyggn. uppf. 1855, senare renov. Ekonomibyggn. uppf. 1923, logar 1900 o. 1922, kostall o. svinhus 1920, häststall 1921.
Gården till släkten 1912 genom köp av nuv. äg. Ardenneravel bedrives. En del stenåldersfynd ha gjorts på ägorna.
Äg.: Per Isaksson f. 14/9 1871. Son till Isak Mårtensson o. h. h. Anna f. Nilsson. Gift 02 med Elise f. Jönsson. Barn: Edvin, Annie, Vanda, Tage, Gunnar, Kurt .

Från "Skånes bebyggelse" 1963:

Areal: 100 ha, varav 92,5 ha åker, 7,5 ha äng, lerjord och mylla. Djur: 6 hästar, 30 svin, 25 kor, 20 höns, 35 ungdjur, 4 suggor. Tax.-v. 263.000. Gården i släktens ägo sedan 1912, nuv. ägaren övertog gården 1956 efter fadern. 2:dra generationen som brukar jorden. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1855, mod. 1950-talet, tegel under eternittak, 6 rum, hall, 2 förstugor, veranda, kök, källare under fast., elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugården från 1926, tegel under eternittak. Traktordrift.
Ägare: Hem.-äg. Edvin Isaksson, f. 15/7 1903 i Blentarp, son till Per Isaksson och h. h. Elise f. Jönsson. Syskon: Tage f. 23/12 1910 i Blentarp, Per-Gunnar f. 7/2 1914 i Revinge.

E75-46-18 resize

Foto: Riksantivarieämbetet

Nygård resize

Foto: Östen Tordenmalm