Kulturportal Revinge

 

Revinge 13 Fredrikslund

Från "Svenska gods och gårdar" 1944
Revinge 13 Fredrikslund resize Manbyggn. uppf. på 1870-talet. Stall, loge o. svinhus likaledes uppf. på 1870-talet, logen omb. 1930.
Gården till släkten 1926 genom köp av nuv. äg. På egend. bedrives varmblods- o. ardenneravel.
Äg.: Nils A. Hansson f. 2/2 1883. Son till Hans Persson o. h. h. Elna f. Jeppsson.
Äg.: Styr.-led. i ett flertal lokala o. ekonomiska fören. Genomgick Hvilans folkhög- o. lantmannaskola 1901-02 o. 1903-04.
Från "Skånes bebyggelse" 1963
Revinge 13 1 resize Areal: 70,3 ha, varav 62 ha åker, 8,3 ha bete, kampermylla på lerbotten. Djur: 1 häst, 60 svin, 18 kor, 42 ungdjur, 6 suggor. Tax.-v. 189.400. Gården i släktens ägo sedan 1946 och övertogs av nuv. ägaren 1946 efter Nils A. Hansson. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1872, mod. 1949, tegel under tegeltak, 8 rum, 2 hallar, 2 förstugor, kök, källare under fast., elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, centralvärme, wc. Ladugård från 1949, tegel och trä under eternittak. Svinhus från 1952 och loge från 1957. Traktordrift.
Ägare: Hem.-äg. Kurt Isaksson, f. 31/7 1917 i Revinge, son till Per Isaksson och h. h. Elise f. Jonsson.

 DSC0027 1 resize

Foto: Östen Tordenmalm