Kulturportal Revinge

 

Revinge 12 Haga

 

E75-37-14 resize Foto från Riksantivarieämbetet

Haga resize

Foto: Östen Tordenmalm

Från "Sveska gods och gårdar" 1944

Manbyggn. uppf. 1923. Stall, loge, svin- o. hönshus uppf. 1922.
Gården till släkten 1943 genom köp av nuv. äg. Förre äg. tillträdde 1915 efter sin fader, som innehaft gården sedan 1881. Före honom ägdes den av hans fader Per Nilsson, som 1850 efterträtt sin fader. Denne efterträdde 1828 sin fader, vilken i sin tur 1770 efterrätt sin fader. Före den sistnämnde innehades gården troligen sedan 1746 av hans fader.
Äg.: Nils Åkesson f. 10/1 1882. Son till Åke Pålsson o. h. h. Elna f. Nilsson. Gift 2/8 12 med Betty f. Andersson. Barn: Margit, Sigurd