Kulturportal Revinge

 

Revinge 11

Från "Svenska gods och gårdar" 1944

Revinge 11 resize

Manbyggn. uppf. 1898. Ekonomibyggn. av äldre datum.
Gården inköptes 1943 av Staten. Förre äg. var Ivar Christiansson, i vars släkt gården varit sedan början av 1800-talet. I. C. f. 1894, son till Christian Olsson o. h. h. Maria f. Jeppsson, gift 8/10 1920 med Kristina f. Nilsson, barn: Nils f. 1922, Gunborg f. 1925. I. C. är ordf. i komm.-stämman samt i komm.-, hälsov.- o. inkvarteringsnämnd., kassör i skolstyr., led. av byggn.-nämnd., ordf. i Revingeby energifören. samt överblockledare.
Äg,: Staten.

Från skriften "Dagligt liv i Revinge"

revinge040 resize

På den plats där det stora, vita huset idag ligger, låg den ursprungliga gården nr 11. Den inköptes av Kronan i första omgången av deras markförvärv 1942. Gården, som omfattade också de marker där idag MSB finns, arrenderades därefter i många år av Reinhold Nordgren på 11:29, Bryggaregården. På 1960-talet övertog kommunen byggnaderna och de var sedan uthyrda till olika ändamål. En period bodde regementsläkare Gülich här och det hade även bybefolkningen glädje av. I mitten av 1970-talet flyttade lekskolan hit, lärare var Margreth Ullman som också tog initiativ till ridskolan. Vid denna tid revs den ena längan, kostallet,  utmed Krankesjövägen. I denna länga fanns det en liten drängbostad i ena änden. Boningshuset står tomt, men ridskolan levde kvar till en bit in på 2000-talet, och 2012 revs stallbyggnaden.