Kulturportal Revinge

 

Revinge 11:29 Revinge bryggeri

Från "Svenska gods och gårdar" 1944
Revinge 11 Bryggeri resize Manbyggn. uppf. 1938. Ekonomibyggn. uppf. 1920.
Gården till släkten 1930 genom köp av nuv. äg. Denne arrend. granngården n:r 1128 av Staten.
Uthusbyggn. därstädes uppf. på 1890-talet. Nuv. äg. bedriver ardenner- o. varmblodsavel samt bryggerirörelse.
Äg.: Reinhold Nordgren f. 21/5 1894. Son till Jöns Nils Nordgren o. h. h. Emma f. Jönsson. Gift 3/7 26 med Eva f. Håkansson. Barn: Tor, Marianne, Anna-Greta, Inga-Lill.