Kulturportal Revinge

 

Revinge 11:25 Kullen

Från "Svenska gods och gårdar" 1944
Revinge 11 Kullen resize Manbyggn. uppf. på 1870-talet. Stall o. loge uppf. på 1880- eller 1890-talet.
Gården till släkten 1917 genom köp av nuv. äg:s svåger. Nuv. äg. tillträdde 1920.
Äg.: Nils Larsson f. 22/2 1891. Son till Lars Svensson o. h. h. Hanna f. Andersson. Gift 6/8 14 med Tilda f. Andersson. Barn: Malte, Herta, Signe, Gunnar, Anna, Agnes , Karl-Erik, Hanna, Ida
Från "Skånes bebyggelse" 1963:
Areal: 8 ha, varav 6,5 ha åker, 1,5 ha skog, sandmylla. Tax.-v. 14.900. Gården till släkten 1920 då nuv. ägaren övertog gården efter svågern. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1800-talet, tegel under papptak, 2 rum, hall, 2 förstugor, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1800-talet, tegel under eternittak. Traktordrift.
Ägare: Hem.-äg. Nils Larsson, f. 27/2 1891 i Sandby, son till Lars Svensson och h. h. Hanna f. Andersson, gift med Tilda f. Andersson f. 18/1 1890 i Silvåkra, dotter till Anders Jönsson och h. h. Hanna f. Andreasson. Barn: Malte f. 1914, Hertha f. 1915, Signe f. 1917, Gunnar f. 1919, Agnes f. 1925, Karl f. 1926, Anna f. 1927, Hanna f. 1929, Ida f. 1931.