Kulturportal Revinge

 

Revinge 11:12

Från "Svenska gods och gårdar" 1944 Från "Skånes bebyggelse" 1963
Revinge 11 12 1 resize Revinge 11 12 resize
Manbyggn. uppf. i början av 1900-talet. Stall uppf. på 1870-talet, loge 1906, tillb. 1913.
Gården till släkten 1926 genom köp av nuv. äg.
Äg.: Lars Olsson f. 26/1 1886. Son till Ola Persson o. h. h. Karna f. Jönsson. Gift 13 med Emma f. Lindgren (död 38). Barn: Albert, Gösta.
Areal: 11 ha, varav 9 ha åker, 2 ha äng, svartmylla o. sandbl. Djur: 6-7 svin, 5 kor, 30 höns, 4 ungdjur. Tax.-v. 26.000. Gården i släktens ägo sedan 1926 då den övertogs av nuv. ägaren efter Jons Svensson. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1900-talet, tegel under eternittak, 2 rum, hall, 2 förstugor, kök, källare under, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1800-talet, tegel under eternit- ooh plåttak. Traktordrift.
Ägare: Lars Olsson f. 26/1 1886 i S. Sandby, son till Karna f. Jönsson, gift med Emma f. Lindgren, f. 29/6 1892 i S. Sandby, dotter till Bengt Lindgren och h. h. Elna f. Johansdotter. Barn: Albert f. 1914, Gösta f. 1916