Kulturportal Revinge

 

Revinge 1 (1:5) Ängslund

E75-44-50 resize

 Foto från gårdsinventering 1964

Från "Svenska gods och gårdar 1944":

Från "Skånes bebyggelse 1963"

Manbyggn. uppf. 1926. Ekonomibyggn. uppf. på 1860-talet, stall o. svinhus omb. 1935.
Gården till släkten 1916 genom köp av nuv. äg. Ardenneravel bedrives.
Äg.: August Jönsson f. 19/7 1884. Son till Jöns Persson o. h. h. Anna f. Eliasson. Gift 23/4 15 med Hanna f. Nilsson. Barn: Karin, Gotthard, Allan, Birgit.
Äg.: genomgick Dala lantbruksskola 1912-13.

Areal: 39,2 ha, varav 30,5 ha åker, 9 ha ängsmark, sandblandad mylla. Djur: 1 häst, 30 svin, 14 kor, 60 höns, 30 ungdjur, 6 suggor. Tax.-v. 136.900. Gården i släktens ägo sedan 1916, nuv. ägaren övertog gården 1948 efter fadern. Mangårdsbyggnad 1 vån. från 1926, mod. 1952, tegel under eternittak, 5 mm, hall, 2 förstugor, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, centralvarme, wc. Ladugård från 1900-talet, tegel under eternit- och plåttak. Traktordrift. Jorden har brukats av 2 generationer.
Ägare: Hem.-äg. Allan Jonsson, f. 16/3 1920 i Revinge, son till August Jönsson och h. h. Hanna f. Nilsson, gift med Tyra f. Andersson, f. 3/8 1926 i Hardeberga, dotter till Jöns Andersson och h. h. Maria f. Olsson. Barn: Marianne f. 1949, Karl-Gustav f. 1952, Inger f. 1957.