Kulturportal Revinge

 

Posten

Innan järnvägen kom till byn hämtade troligen bönderna postsäcken i Löberöd och lämnade den i affären där invånarna hämtade den sin post när man hade ärende i butiken. Senare levererades den från Dalby järnvägsstation.  Med den nya järnvägens tillkomst mellan Lund och Harlösa 1905 öppnades en förenad post- och järnvägsstation i Revingeby. Poststationen var inrymd i stationshuset men flyttade sedan till hotellet tvärs över gatan. Denna lokal blev för liten och posten flyttade 1983 till en nybyggd lokal snett emot Löjtnantsgårdens livs där den höll till i tio år. Pga postens omorganisation hamnade postservicen därefter i Löjtnantsgårdens livs där den ombesörjdes till december 2001 då luckan stängdes för sista gången i Revingeby och postärenden fick uträttas i Södra Sandby.

revinge041 resize

Gunilla Holstein på trappan till Gamla Posten på Hedvägen