Kulturportal Revinge

 

Järnvägen

På 1890-talet började man fundera på en järnväg österut från Lund, men det fanns redan många järnvägar i Skåne och det började bli trångt om utrymmet. Men det beviljades koncession, förmodligen tack vare regementet som behövde transportmöjligheter och 1903 konstituerades Lund-Revinge järnvägsaktiebolag.
Järnvägen öppnade med pompa och står den 27 maj 1905. 1906 var sträckan fram till Harlösa färdig och också dess vackra station i jugendstil. 1906 hade järnvägen 41 anställda, 5023 personer åkte till och från Revinge, 452 levande djur transporterades – och järnvägen gick med en förlust på 6.478 kronor. Ekonomin var alltså redan från början dålig, mycket beroende på höga vagnshyror eftersom man inte hade råd att köpa egna vagnar. Något bättre blev det när man började sälja sten och grus från trakten.
De ekonomiska bekymren gjorde att Lunds stad övertog järnvägsbolaget 1911 och året efter tog de över den olönsamma järnvägen mellan Lund-Bjärred. De slogs samman till ett nytt bolag, men ekonomin förbättrades inte. 1939 lades järnvägen mellan Lund-Harlösa ner, spåren bröt upp och det blev i stället en ny rak landsväg mellan Södra Sandby och Revinge.
revinge005 resize