Kulturportal Revinge

 

Fattighuset

Öster om kyrkan byggdes 1832 ett gemensamt skole- och fattighus. Innan fattighuset byggdes fick socknens fattiga ”gå på omgång” bland gårdarna. I ett sockenstämmoprotokoll från 1831 skriver man om fattighjonet Hanna Pehrsdotter som inte kunde klara sig själv. Efter omgång på alla hemman skulle hon erhålla föda 8 dagar i sänder från vart hemman och i proportion därefter från mindre hemmansdelar, Jämfört med detta var nog ett fattighus rena drömmen! Men, som man skriver i det första bevarade sockenstämmoprotokollet från 1831, fick inga ”ålderstigna, mindre arbetsföre, krymplingar, utfattiga eller vanfrädgade personer” flytta in i församlingen. Det finns flera berättelser i protokollen från följande år att man verkligen höll på denna regel.1847 avskaffades rätten för socknen att vägra inflyttning. Fattighuset revs på 1950-talet.

På bilden nedan syns fattighuset uppe till vänster om kyrkan, i kyrkogårdens övre hörn vid pilen.

Kyrka fattighuset resize