Kulturportal Revinge

 

Brandstationen

På 1910-talet bestod byns brandvärn av ett gammalt spruthus på skolgården. Sprutan drogs med hästar och pumpades med handkraft. År 1940 startade Oscar Ekberg Revingebys frivilliga brandkår och till sin hjälp hade han 7 man. Efter en del sökande fann man en personbil av fabrikat Nasch av 1936 års modell, som efter en tids arbete hade förlängts och var färdig till leverans. Denna bil var i tjänst ända till 1958 då man fick en litet modernare brandbil. Redan i början av 60-talet diskuterade man att lägga ner Revinges brandkår, men då räddades den av att 1965 slås ihop med S. Sandbys kår som lades ner och brandförsvaret förlades till Revinge med utökad styrka. 1981 byggdes brandstationen ut och blev dubbelt så stor och ytterligare en brandbil införskaffades. Brandförsvaret fungerar som en deltidsbrandkår, d v s att folk som arbetar i byn anställs för att med kort varsel kunna rycka ut. 2008 genomfördes en omorganisation av Räddningstjänst Syd, så att numera samarbetar Löberöd och Revinge. Vid ett flertal tillfällen har brandstationen varit nedläggningshotad av ekonomiska skäl, men varje gång har Revinges invånare lyckats få kommunen att tänka om.

revinge045 resize resize

firebrig2 resize