Kulturportal Revinge

 

Förskolan

På 1950-talet drev bagare Bergsten café på Hedvägen. Efter att sedan ha varit privatbostad några år startade 1980 Lunds kommuns första ”villadagis” – Reveljen - för 15 barn. Eftersom det inte fanns tillräckligt många dagisbarn i Revinge inrättades 5 fritidshemsplatser, vilket innebar att Revingeby också fick Lunds kommuns första inrättning med både dagisbarn och fritidsbarn under samma tak. Efter ca tjugo år blev lokalen för trång och man letade efter en alternativ plats för en ny förskola. Efter många om och men flyttade man in i baracker på en tomt lite längre ner österut på Hedvägen. Under senare år har det blivit generationsväxling i byn innebärande att många unga med barn har valt att flytta till Revingeby, vilket har medfört att behovet av förskoleplatser har ökat. Efter ett decennium blev man även för trångbodd i barackerna, så 2009 fick en avdelning flytta över till nyrenoverade lokaler i skolan.