Kulturportal Revinge

 

Malte Persson

 

Malte Persson resize

Malte Persson föddes i Revinge av föräldrarna Hans och Betty och hjälptes till världen av barnmorskan i byn, Boel Sjöberg. Han levde och verkade i Revinge i hela sitt liv. Föräldrarna brukade olika gårdar, men när Malte tog över kring 1943/44 var det på Revinge boställe (de gamla gårdarna nummer 4 & 6). Han gifte sig med Birgitta 1946, något försenat p g a kriget och 1947 föddes deras son Arvid.

Malte var mycket intresserad av historia och i synnerhet av byns. Han höll studiecirklar i Vuxenskolans regi under många år. Malte tyckte om att berätta och skrev även ner mycket om hur det var i Revinge under hans uppväxttid. Det har varit en bra utgångspunkt för fortsatt dokumentation om byn.

Läs mer i hans egen berättelse om Revinges historia: Malte berättar (pdf)