Kulturportal Revinge

 

Erich Glanholm hovrättscommissarie

Vi påträffar honom för första gången i ett utdrag ur Jordeboken 1754, då han står som boende på den största gården nr 11. Vi vet inte var Glanholm kom ifrån och inte heller hur det kom sig att en hovrättscommissarie var bosatt i Revinge vid denna tid. I Svensk uppslagsbok (1947-55) kan man läsa att en hovrättscommissarie är ”en person, som av hovrätt, nu blott Göta hovrätt, antagits för att tillhandagå parter vid handlingars in- och utlämning vid hovrätten – förr även titel som tilldelades förtjänta länsmän”.
Han gifte sig 1751 med Metta Christina Wrangel, dotter till församlingens kyrkoherde Henrik Wrangl i Silvåkra. De fick fyra döttrar: Maria Christina, Anna Elisabet, Margareta Sophia och Eva Louvisa – de kallades ”demoiseller”, samt två söner Carl Henrik och Ohla Ludvig. I hushållet ingick också frun Granholms syster, jungfru Elisabeth Wrangl.
Glanholm var en av de som påskyndade skiftet 1765 och var också med och undertecknade protokollet.
Han dog vid 68 års ålder 1781 och ur bouppteckningen, som gjordes i februari året därpå, kan vi få en del uppgifter om hur familjen levde. Bouppteckningen är på 18 sidor och visar en man som var ungefär 10 gånger så rik som en välbärgad lantbrukare på den tiden. Hustrun och döttrarna drev gården vidare med hjälp av den unge sonen på granngården, Anders jeppsson. Vid det laga skiftet 1826 stod hans barn, Pehr och Kerstina, som ägare till gården nr 11.