Kulturportal Revinge

 

Korna på Revingefältet

Det fattades ett riksdagsbeslut 1963 att övningsfältet på Revinge skulle utvidgas. Redan från början var man noga med att slå vakt om naturvårdsintressena och det instiftades ett samarbetsorgan kallat Revinge-rådet. Det öppna landskapet skulle bevaras, naturligtvis en förutsättning för att militären skulle kunna använda det för sina övningar, men också för att djur- och naturlivet inte skulle rubbas för mycket. En konsultfirma fick i uppdrag att utreda hur man bäst skulle hålla landskapet öppet. Man valde mellan fyra alternativ: nötkreatur, hästar, får eller manuell röjning. Det
blev kor och två arrendatorer tilldelades vardera 1000 hektar att förvalta. Projektet ansågs tveksamt men arrendatorerna fick förmånliga villkor, kronan svarade för staket, färistar och andra fasta arrangemang.
Korna är en blandning av många raser och syftet är att få fram bra och tåliga köttdjur med ett lugnt temperament. Numera bedrivs uppfödningen helt ekologiskt och det ger naturligtvis ett bättre pris på köttet. Under senare år har det pågått en debatt mellan Jordbruksverket och nuvarande arrendator huruvida djuren behöver ligghallar eller ej.

DSCN0973 resize