Kulturportal Revinge

 

Ännu en mördare i Revinge

Dragonen Nils Grahn (1819-1849)och hans hustru Karna Lars dotter (1820-1849) flyttade från Dalby till Revinge nr 11, 1845. De hade en dotter Elna (f. 1843) och en son Jöns (f. 1846). I hushållet fanns också husmannens Lasses dotter Botilla.
Nils och Botilla ingick, som det står, en ”förtroligare bekantskap, hwilken urartat derhän, att de med hwarandra ofta bedrifwit otukt och sluteligen träffat öfverenskommelse om äktenskap derest Grahns hustru Karna Lars dotter kunde undanröjas, hwarom de haft åtskillige samtal med Botillas moder, Maria Jönsdotter, som samma års höst föreslagit att anlita Cecilia Elmström, angående lämpligaste sättet att afhända Karna lifwet…”.
Man försökte ge Karna gift i kaffe och kakor, men det fungerade inte. Då anlitades en man, Jöns Nilsson, för att på lämpligt sätt ta livet av Karna. Av Botilla fick han 12 Riksdaler Banco för uppdraget. Han ringde på hos Karna en natt och ville komma in i huset, vilket han nekades. Han slog då till henne med en s k navare (ett stort borr med skaft), hon försökte fly, men han sprang efter och slog ihjäl henne – i barnens åsyn. Därefter stal han allt av värde, tog Grahns häst och vagn och körde till Malmö där han avyttrade varorna.
Jöns Nilsson, Nils Grahn, Botilla Lassesdotter och Cecilia Elmström dömdes till halshuggning vid Tingsrätten i Dalby. Hovrätten fastställde domen mot Grahn, men hur det gick för de övriga vet vi inte.
Läs mer i Tornabygden, 1994.