Kulturportal Revinge

 

Äktenskapligt bråk

Bengt Anders Broms, som dömts för mord på lantmätare Donner 1826, kom åter att stå i rampljuset 1847.
I ett protokoll från Kyrkorådets sammanträde kan vi läsa att Broms och hans fru Charlotta  Sjöberg  inte kunde hålla sams. Trots flera samtal med präst och klockare kunde de inte ”återgå till försonlighet och Christligt umgänge”. De inkallades därför till Kyrkorådet för ”den sista varningsgradens undergående för att därefter anmäla dem till laga behandling till kännande av des förbittring och ihärdiga hårdhet, och till förekommande av det elände och de olyckor, som genom dessa makars ogudliga leverne allt mer och mer synas vara att befara”.
Ur protokollet: ”Broms yttrade härefter, att han just önskade att frun skulle blifva näpst för sin alldagliga otillbörliga hårdhet, som uppgått till den höjd att hon alldeles utestängt honom från hemmet och instruerar sjelfva barnen att förfördela fadren, då han visar sig. Frun däremot påstod att Broms aldrig söker hemmet i annan afsigt än att utplocka diverse husgerådsaker, att han aldrig understödjer henne i barnens underhåll och att han för några dagar sedan hade brutit ut ett fönster och gått in i huset under svordomar, skällsord och oväsende, samt vid bortgåendet medtagit sjelfva gallret i fönstret. Hon trodde sig alldeles icke kunna sammanlefva med honom och förklarade bestämt att han skulle öfvergifva hus och hem, och att hon hälst önskar att aldrig mera se honom i huset, der hon visst icke godvilligt ville emottaga honom.”
Kyrkorådet ansåg sig inte kunna hitta någon lösning, utan lämnade ärendet till Domkapitlet för upplösning av äktenskapet.
Läs mer i Kyrkorådets protokoll från den 8 augusti 1847.