Kulturportal Revinge

 

Mord på lantmätare Donner

Lantmätare Karl Fredrik Donner (1786-1826) hade i uppdrag att genomföra det laga skiftet i Revinge, vilket påbörjades 1822. Donner var 38 år och ungkarl när han kom till Revinge. Han kom att bo hos änkefru Broms som hade en ogift dotter, Anna Christina, som i rättegångsprotokollen kallades Donners fästmö. I hemmet bodde också den äldre brodern, Bengt Anders.
Ett laga skifte tog ju några år i anspråk och Donner och Bengt Anders Broms blev med tiden dryckesbröder. Som prosten Ringius skriver i sitt vittnesmål: ”… i synnerhet under den tid han varit boende i Revinge, och jag såsom sockenman umgåtts, har jag funnit honom vara för mycket böjd till njutandet av starka drycker, men det oaktat av ett ganska fromt och fredligt sinnelag, och i synnerhet äga en ganska sällsynt böjelse till försonlighet och eftergivande emot fiender och ovänner”.
Donner hade sänt bud till Broms för att få låna en ”bouteille”. Då budet anlände med flaskan ansåg Donner att den var söndrig och ville inte ta emot den. Budet ville inte ta med den tillbaka, varför Donner själv gick detta ärende. Klockare Krutzén, som var närvarande, vittnade om ett gräl mellan parterna. Broms stack i hetsigt mod en kniv i bröstet på Donner. Denne gick då hem och lade sig och insjuknade inom några dagar svårt, troligen på grund av infektion i såret och avled senare.
Broms, som försvann spårlöst innan rättegången, dömdes till döden genom halshuggning. Vi vet inte när han dök upp igen, men nådeansökan inlämnades och straffet omvandlades till 20 dagars fängelse vid vatten och bröd, uppenbar kyrkoplikt en söndag i Refvinges församlings kyrka och 2 års fängelse å Malmö fästning.
Läs mer i rättegångsprotokollen från Torna häradsrätt.