Kulturportal Revinge

 

Revinge kvinnliga motionsgymnaster

Föreningen bildades 1960 och lockade genast ett stort antal intresserade kvinnor i byn. Under många år höll man till i den lilla gymnastiksalen på vinden i Revinge skola. Under en kortare tid gymnastiserade man i byns brandkårs lokal för att i mitten på 1980-talet flytta till Räddningsskolans gymnastiksal (numera MSB). Bortsett från gymnastikövningarna var det en social samvaro som t.ex avslutning av höstterminen i form av julfest. Under hela verksamhetstiden förlade man årsmötet till ”lokal” under trivsamma former. För att uppmuntra flitigt deltagande delades det ut diplom samt flitmärken av olika valörer.
Föreningen drev även en uppskattad barnverksamhet och under en tid jazzgymnastik för yngre och äldre barn och kvinnor. Ett antal skickliga ledare gjorde stora insatser under de 42 åren som RKM bedrev sin verksamhet. 2002 upphörde den av olika skäl.