Kulturportal Revinge

 

KabelTV-föreningen

Revingeby kabelTV-förening bildades den 17 augusti 1992. Redan sommaren 1991 föddes tankarna på en gemensam utrustning för mottagning av satellitkanaler då några grannar på Diskusvägen diskuterade detta ämne. En första enkät gick ut till ett antal hushåll strax före semestern 1991 om intresset för att bilda en förening. Uppslutningen blev stor, och ryktet spred sig till andra områden i byn. Frågan om var centralutrustningen skulle kunna placeras uppstod. Kontakter togs med Räddningsverkets skola (nuvarande MSB) i byn. Efter diverse diskussioner förklarade Räddningsskolan att man var villig att ha utrustningen placerad på skolan och att man var intresserad att bli medlem i en eventuell förening. Eftersom skolan ligger öster om byn och det hittills varit de västra delarna som varit aktuella att ansluta, så var det naturligt att nu täcka in hela byn.

Under sommaren 1992 delades informationsbladet "Kabel-TV nr 7" ut till hushållen, där man ombads att fylla i en moraliskt bindande anmälningsblankett och lämna denna senast vid stormötet den 17 augusti. Inför stormötet var förutsättningarna för bildande av föreningen att minst 55 hushåll skulle anmäla sig. Efter stormötet hade 75 hushåll undertecknat avtalet och föreningen hade bildats. En månad efter bildandet hade ytterligare 24 hushåll skrivit på, dvs totalt 99.
 
Den 21 september 1992 påbörjades grävningsarbetena. Byn delades in i områden, och för varje område utsågs ett par områdesansvariga för samordning av grävningsarbetena inom respektive område. Denna del av skapandet var det som de flesta kom ihåg senare som en positiv erfarenhet; man gjorde något tillsammans; man lärde känna de flesta byborna; man grävde, drog kabel, drack öl och äkta hälfter kom ut och bjöd på kaffe och bullar. Exakt datum när hela nätet var inkopplat och i drift finns inte noterat, men det var någon gång i november-december 1992. Föreningens första årsmöte hölls den 7 mars 1993.

I och med att all distribution av TV-kanaler blev digitaliserad var det tvunget att byta ut den gamla analoga centrala utrustningen. Detta gjorde det nödvändigt att år 2001 kräva nytt kapitaltillskott från medlemmarna. Idag (februari 2012) distribueras 28 okodade analoga kanaler och de flesta av de markbundna svenska (Boxer) och danska digitala kanalerna.